Duyurular

2017/2018 BAHAR Yarıyılı Başvuruları

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2017/2018 BAHAR yarıyılında aşağıda belirtilen koşulları taşıyan adaylar arasından, aşağıda belirtilen alanlarda doktora öğrencisi alınacaktır.

100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca, bütünleşik doktora öğrencilerine azami 5 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 2.000 TL burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen burslardan Doktora ders aşamasında olan öğrencilerimiz de faydalanabilecektir.

Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır.

Detayları açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom (İBGE-İZMİR), Sosyal Bilimler Enstitülerine başvuruda bulunmak isteyen adayların 30/01/2018- 12/02/2018 tarihleri arasında, saat 17:00’ ye kadar başvuru yapacağı http://yuzikibin.deu.edu.tr web sayfasında açıklanacak başvuru sistemi üzerinden (Başvuru Sistemi Hakkında) başvuru işlemlerini yaparak ve gerekli belgeleri başvurduğu Enstitü’nün Öğrenci İşleri birimine teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Gerekli diploma unvanına sahip olan adayların sınav saatleri çakışmayacak şekilde birden fazla Enstitüye ve aynı Enstitünün birden fazla alt alanına başvuru yapabilirler.

Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom (İBGE-İZMİR), Sosyal Bilimler Enstitülerine başvuru yapan adayların başvuru evraklarını İlgili Enstitünün öğrenci işleri birimine 12/02/2018 saat: 17:00’ ye kadar teslim etmezlerse adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Programların açılabilmesi için her bir alan için en az 3 (üç) öğrencinin kayıtlanması gerekmektedir. 3 (üç) öğrenciden az öğrenci başarılı olan alt alanlar açılmayacaktır.

Kazanan öğrencilerin ilanı 15/02/2018 tarihinde ilgili Enstitünün web sayfasında ilan edilecektir.

KESİN KAYIT TARİHLERİ:

·         Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar      : 15/02/2018 kayıtlarını yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a)     Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Başvuru Sistemi üzerinden alınacak başvuru numarası.

b)    ALES Sonuç Belgesi. (Son beş yıl içinde ALES’ten en az 60, doktora programına lisans derecesinde başvuru yapacak adaylardan son beş yıl içerisinde en az 80 (İlgili Enstitünün belirlediği puan türü), puan alınması koşulu aranır.)

c)     İngilizce Yeterlik Belgesi; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL dahil) (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puan  (Son 3 yıl içinde ) alınmış olmalı.

d)    Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları), Doktora programlarına Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği.

e)    Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans ve yüksek lisans öğrenimi, Doktora programlarına Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için lisans öğrenimi sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge (Lisans veya Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olanların doktora programlarına başvurularda lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların yüksek lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 80, 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan almaları gerekir.

f)     Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)

g)     Kısa özgeçmiş

h)    Var ise yayınlarının bir listesi

i)      Bir adet fotoğraf (4,5-6 boyutunda)

BAŞVURU KOŞULLARI:

·         Başvuracak adayların T.C. vatandaşı olması, kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması.

·         Aranan unvanlara sahip olan adaylar birden fazla Enstitüye ve doktora yapılacak alt alana başvuru yapabilirler.

·         Sınav saatleri ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulacaktır. 

İlişkili Dosyalar