Koordinasyon Birimi

Koordinasyon Birimi

100/2000 YÖK Doktora Burs Koordinatörü

Prof.Dr.Kadriye ERTEKİN

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Koordinatörlüğü Personeli 

Süleyman ULUSOY

 

ALT ALAN PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

 • Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler

            Prof. Dr. Tolga ELBİR (Fen Bilimleri Enstitüsü - Çevre Mühendisliği)

 • Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler

            Prof. Dr. Ali Bülent ÖNAY (Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri

            Prof. Dr. Burak ŞENGÖZ(Fen Bilimleri Enstitüsü - İnşaat Mühendisliği)

 • Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri

            Prof. Dr. Aytunç EREK(Fen Bilimleri Enstitüsü - Makina Mühendisliği)

 • Biyomedikal Ekipmanlar(Tıbbi Cihazlar)

            Prof.Dr.Mehmet KUNTALP (Fen Bilimleri Enstitüsü – Biyomedikal Teknolojiler (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı)

 • Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği

            Prof.Dr.Hasan HAVITÇIOĞLU (Fen Bilimleri Enstitüsü- Tıp Fakültesi)

 • Hidrojen ve Yakıt Pilleri

            Prof. Dr. Mustafa Serhan KÜÇÜKA(Fen Bilimleri Enstitüsü - Makina Mühendisliği)

 • Gen Tedavisi

            Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK(İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü)

 • İnsan Beyni ve Nörobilim

            Prof. Dr. Şermin GENÇ(İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü)

 • Hastane Enfeksiyonlarını Önleme

            Prof. Dr. Zeynep GÜLAY(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

 • Moleküler Onkoloji

            Prof. Dr. Nur OLGUN(Sağık Bilimleri Enstitüsü)

 • Moleküler Patoloji

            Prof. Dr. S.Esra ERDAL BAĞRIYANIK(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

 • Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı

            Prof. Dr. Mehmet ÖZTÜRK- Yrd. Doç. Dr. Duygu SAĞ WILGENDER(İzmir Biyotıp ve Genom Enstitüsü)

 • Göç Çalışmaları

            Prof.Dr.Demet ÖZDAMAR(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

 • Mikro ve Nanoteknoloji

            Dr.Öğr.Üyesi Işıl BİRLİK (Fen Bilimleri Enstitüsü - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

 • Akıllı Malzemeler

            Prof.Dr.Ayşe Merih SARIIŞIK (Fen Bilimleri Enstitüsü - Tekstil Mühendisliği)

 • Yapay Zeka

            Prof.Dr.Mehmet KUNTALP (Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik - Elektronik Mühendisliği)

 • Gen Tedavisi ve Genom Çalışmaları

            Doç.Dr.Şerif ŞENTÜRK (İzmir Uluslarası Biyotıp ve Genom Enstitüsü)

 • Biyoenformatik

            Doç.Dr.Gökhan KARAKÜLAH (İzmir Uluslarası Biyotıp ve Genom Enstitüsü)

 • Translasyonel Tıp

            Prof.Dr.Hatice Nur OLGUN (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

 • Uluslararası Güvenlik ve Terör

            Prof.Dr.Zerrin TOPRAK KARAMAN (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

 • Biyoenformatik-Biyoistatistik

            Prof.Dr.Levet ÇAVAŞ (Fen Bilimleri Enstitüsü - Kimya)

 • İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi)

            Doç.Dr.Egemen TEOMETE (Fen Bilimleri Enstitüsü – İnşaat Mühendisliği)

 • Robotik, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi

            Doç.Dr.Abdullah SEÇGİN (Fen Bilimleri Enstitüsü – Makina Mühendisliği)

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

            Prof.Dr.Hüsnü Alper BAĞRIYANIK (İzmir Uluslarası Biyotıp ve Genom Enstitüsü)

 • Moleküler Pataloloji ve Laboratuvar Tıbbı

            Prof.Dr.Sülen SARIOĞLU (Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

İlişkili Dosyalar