Duyurular

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU 2017/2018 GÜZ YARIYILI BAŞVURULARI

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAPSAMINDA 2017/2018 GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLARI TAŞIYAN ADAYLAR ARASINDAN AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALANLARDA DOKTORA ÖĞRENCİSİ VE BÜTÜNLEŞİK DOKTORA ÖĞRENCİSİ ALINACAKTIR. 

(İlan metni aşağıda "ilişkili dosyalar" bölümünde ektedir.)


Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Teknolojiler, Biyoteknoloji, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği) , Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (Yapı, Yapı Malzemesi, Hidrolik ve Hidroloji, Ulaştırma), İstatistik, Kimya, Maden Mühendisliği (Cevher Hazırlama, Maden İşletme) , Makina Mühendisliği (Makine Teorisi ve Dinamiği, Enerji, Konstrüksiyon-İmalat,Mekanik, Termodinamik), Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Nanobilim ve Nanomühendislik, Şehir ve Bölge Planlama (Şehir ve Bölge Planlama), Tekstil Mühendisliği Anabilim Dallarında Bütünleşik Doktoraya öğrenci alınacaktır.


Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Biyokimya, Biyofizik, Moleküler Tıp, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji), Parazitoloji (Tıbbi Parazitoloji), Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarında Bütünleşik Doktora programına öğrenci alınacaktır.


İzmir Uluslararsı Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji (İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalındada Bütünleşik Doktoraya öğrenci alınacaktır.


100/2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında aşağıda listelenen Doktora Programları ve alanlar için belirtilen sayıda doktora öğrencisi alınacaktır. Bu kapsamda eğitimine devam eden doktora öğrencilerine azami 4 yıl boyunca, bütünleşik doktora öğrencilerine 5 yıl boyunca yılda 12 ay ve ayda 1.800 TL burs ödemesi yapılacaktır. Belirtilen alanlardaki Burslardan Lisans mezunları, Yüksek Lisans öğrencileri, Yüksek Lisans mezunları ve Doktora ders aşamasında olan öğrencilerimiz  faydalanabilecektir.


Burs alacak öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri gerekmektedir. Kayıt donduran öğrencilere bu süre zarfında ücret ödemesi yapılmamaktadır.


Detayları açıklanan 100/2000 YÖK Doktora Bursu için Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitülerine başvuruda bulunmak isteyen adayların 25.07.2017- 21.08.2017 tarihleri arasında, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne (İBGE-İZMİR) başvuruda bulunmak isteyen adayların 25.07.2017 – 25.08.2017 tarihleri arasında saat 17:00’ ye kadar başvuru yapacağı http://yuzikibin.deu.edu.tr web sayfasında açıklanacak başvuru sistemi üzerinden başvuru işlemlerini yaparak ve gerekli belgeleri başvurduğu Enstitü’nün Öğrenci İşleri birimine teslim ederek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Gerekli diploma unvanına sahip olan adayların sınav saatleri çakışmayacak şekilde başvuru yapmaları gerekmektedir.


Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitülerine başvuru yapan adayların başvuru evraklarını İlgili Enstitünün öğrenci işleri birimine 21.08.2017 saat: 17:00’ ye kadar; İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü’ne başvuru yapan adaylar başvuru evraklarını İlgili Enstitünün öğrenci işleri birimine 25.08.2017 saat 17:00’ ye kadar teslim etmezlerse adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


Kazanan öğrencilerin ilanı 28.08.2017 tarihinde ilgili Enstitünün web sayfasında ilan edilecektir.


KESİN KAYIT TARİHLERİ:

·         Asıl listeden kayıt hakkı kazananlar            : 29.08.2017 ve 05.09.2017 

·         Yedek listeden kayıt hakkı kazananlar       : 06.09.2017 tarihinde kayıtlarını yapabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a)    Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Başvuru Sistemi üzerinden alınacak başvuru numarası.

b)    ALES Sonuç Belgesi. Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylarda son üç yıl içinde ALES ’ten en az 60  (İlgili Enstitünün belirlediği puan türü), puan alınması koşulu aranır. Doktora programlarına Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylarda son üç yıl içinde ALES ’ten en az 80 (İlgili Enstitünün belirlediği puan türü), puan alınması koşulu aranır.

c)     İngilizce Yeterlik Belgesi; ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavından (YÖKDİL dahil) (İngilizce) en az 60 puan (Son 5 yıl içinde ) veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların herhangi birinden bu puan muadili bir puan  (Son 3 yıl içinde ) alınmış olmalı.

d)    Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans ve yüksek lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği (Tezsiz yüksek lisans programı mezunları için 6 Şubat 2013 tarihinden önce kayıtlanmış olmaları), Doktora programlarına Lisans derecesi  başvuru yapacak adaylar için Lisans diploması veya resmi onaylı mezuniyet belgesi örneği .

e)    Doktora programlarına Yüksek Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için Lisans ve yüksek lisans öğrenimi, Doktora programlarına Lisans derecesi ile başvuru yapacak adaylar için lisans öğrenimi  sırasında aldığı dersler ve notlarını gösterir resmi onaylı belge (Lisans veya Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olanların doktora programlarına başvurularda lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranarın yüksek lisans not ortalamaarının 100 üzerinden en az 80,  4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan almaları gerekir.

f)     Resmi onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği (TC Kimlik no belirtir)

g)    Kısa özgeçmiş

h)    Var ise yayınlarının bir listesi

i)      Bir adet fotoğraf (4,5-6 boyutunda)

BAŞVURU KOŞULLARI:

·         Başvuracak adayların T.C. vatandaşı olması, kamu veya özel herhangi bir iş yerinde çalışmıyor olması.

·         Aranan unvanlara sahip olan adaylar birden fazla Enstitüye ve doktora yapılacak alt alana başvuru yapabilirler.

·         Sınav saatleri ilgili enstitülerin web sayfasında duyurulacaktır.  


Başvuru Sistemi Hakkında. Nasıl başvuru yapacağım?

İlişkili Dosyalar